Štramberští rytíři

5. oddíl střediska Kopřivnice

Schůzky

V letošním školním roce budou schůzky probíhat v těchto časech: Ve Štramberku v pátek od 16.00 do 18.00. V Závišicích ve středu od 15.00 do 17.00. Pokud jste nestihli Zahajovačku, tak se nic neděje a bez ostychu dojděte na schůzku!

Zahájení skautského roku 2018/2019

Zahajme společně další skautský rok. Sraz: Na náměstí ve Štramberku nebo před obecním úřadem v Závišicích. Začátek: 8. 9. ve 14.00  Konec: Okolo 17.00 S sebou: Rozvrh hodin a seznam kroužků včetně časů, svačinu, pití a skautský kroj (kdo má). Všichni noví zájemci jsou srdečně vítáni!

Betlémské světlo 2017

I v letošním roce přivezou skauti do České republiky plamínek světla zažehnutý v Betlémě. Na Štědrý den dopoledne si jej můžete odnést po mši svaté ve Štramberku i v Závišicích. V případě, že si nemáte v čem Betlémské světlo z kostela odnést, můžete se jako každý rok zapsat do seznamu ve štramberském nebo závišickém kostele, Přečíst si víc oBetlémské světlo 2017[…]